35 jaar Koor Marcato Jubileummis

Christus Koning Kerk Brugge Gerard Davidstraat 2, Brugge, Belgium

Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van het vierstemmig gemengd KOOR MARCATO op 26 mei 2024 om 10.30 u in de Christus-Koningkerk te Brugge.